O mnie – Robert Oślizlok

Jestem absolwentem Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jednakże moja praca magisterska dotyczyła zagadnień stricte terapeutycznych – Skuteczność poznawczo-behawioralnego modelu terapii na przykładzie NZOZ Szansa.

Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o numerze SP/1328/2017.

 

Obecnie pracuję w jedynym w Polsce Ośrodku dla uzależnionej młodzieży o zaostrzonym rygorze w Lubiążu.